ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Certificate PROVECTUS Academy Instructor (www.ratownictwo.com.pl)
CERTYFIKAT OFFICIAL PROVECTUS INSTRUCTOR Po     szkoleniu     i     egzaminie     w     PROVECTUS     Academy uzyskalśmy      certyfikat      “Official      Provectus      Extrication Workshop    Instructor”    -    tytuł    instruktora    ratownictwa    w zakresie     ratownictwa     drogowego     przy     zastosowaniu specjalistycznego     hydraulicznego     sprzętu     ratowniczego, podpór       i       bloczków       do       stabilizacji       pojazdów, pneumatycznych         poduszek         podnoszących         oraz dodatkowego   sprzętu   pomocniczego.   W   trakcie   kursu   duży nacisk       położono       na       zapewnienie       bezbieczeństwa ratowników   podczas   akcji   ratowniczych,   m.in.   w   związku   z coraz       większą       ilością       zainstalowanych       poduszek powietrznych    oraz    zmieniającą    się    technologią    zasilania energią elektryczną pojazdów samochodowych.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
CERTYFIKAT OFFICIAL PROVECTUS INSTRUCTOR Po    szkoleniu    i    egzaminie    w    PROVECTUS    Academy uzyskalśmy    certyfikat    “Official    Provectus    Extrication Workshop   Instructor”   -   tytuł   instruktora   ratownictwa   w zakresie    ratownictwa    drogowego    przy    zastosowaniu specjalistycznego             hydraulicznego             sprzętu ratowniczego,     podpór     i     bloczków     do     stabilizacji pojazdów,    pneumatycznych    poduszek    podnoszących oraz dodatkowego sprzętu pomocniczego. W   trakcie   kursu   duży   nacisk   położono   na   zapewnienie bezbieczeństwa         ratowników         podczas         akcji ratowniczych,   m.in.   w   związku   z   coraz   większą   ilością zainstalowanych       poduszek       powietrznych       oraz zmieniającą      się      technologią      zasilania      energią elektryczną pojazdów samochodowych.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Certificate PROVECTUS Academy Instructor (www.ratownictwo.com.pl)
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU