ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI  W ZAKRESIE OBSŁUGI, PRZEGLĄDÓW I SERWISU PNEUMATYCZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO W    siedzibie    firmy    Manfred    VETTER    GmbH    w    Zülpich    w Niemczech    w    trakcie    wieloletniej    współpracy    odbyliśmy szereg   szkoleń   zakresie   obsługi,   prowadzenia   serwisu   oraz okresowych   przeglądów   pneumatycznego   sprzętu   dla   służb ratowniczych,    straży    pożarnej,    wojska,    przedsiębiorstw wodociągowych, górnictwa, energetyki i przemysłu. Zakres szkolenia obejmował teorię i praktykę zastosowania: •        wysokociśnieniowych    i    niskociśnieniowych    poduszek podnoszących        stosowanych    w    ratownictwie    drogowym, ratownictwie górniczym oraz po katastrofach budowlanych,  •      sprzętu   dla   ratownictwa   chemicznego   do   uszczelniania przecieków     cystern,     zbiorników     i     rurociągów     (m.in. poduszki, bandaże, opaski, lance i korki pneumatyczne), •      pneumatycznych   namiotów   i   kabin   do   dekontaminacji, pneumatycznych zbiorników na wodę i chemikalia, •      korków   pneumatycznych   do   zamykania   i   do   pomiaru szczelności rurociągów oraz kanalizacji, •      pneumatycznego   sprzętu   ratowniczego   dla   ratownictwa wodnego i pneumatycznych pomostów, •  odkurzaczy do zbierania oleju i wody,
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Potwierdzenie VETTER (www.ratownictwo.com.pl)
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI  W ZAKRESIE OBSŁUGI, PRZEGLĄDÓW I SERWISU PNEUMATYCZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO   W   siedzibie   firmy   Manfred   VETTER   GmbH   w   Zülpich   w Niemczech   w   trakcie   wieloletniej   współpracy   odbyliśmy szereg   szkoleń   zakresie   obsługi,   prowadzenia   serwisu oraz   okresowych   przeglądów   pneumatycznego   sprzętu dla     służb     ratowniczych,     straży     pożarnej,     wojska, przedsiębiorstw   wodociągowych,   górnictwa,   energetyki i przemysłu.  Zakres     szkolenia     obejmował     teorię     i     praktykę zastosowania m.in. •      wysokociśnieniowych   i   niskociśnieniowych   poduszek podnoszących              stosowanych       w       ratownictwie drogowym,       ratownictwie       górniczym       oraz       po katastrofach budowlanych,  •          sprzętu     dla     ratownictwa     chemicznego     do uszczelniania      przecieków      cystern,      zbiorników      i rurociągów   (m.in.   poduszki,   bandaże,   opaski,   lance   i korki pneumatyczne), •            pneumatycznych      namiotów      i      kabin      do dekontaminacji,   pneumatycznych   zbiorników   na   wodę   i chemikalia, •      korków   pneumatycznych   do   zamykania   i   do   pomiaru szczelności rurociągów oraz kanalizacji, •          pneumatycznego     sprzętu     ratowniczego     dla ratownictwa wodnego i pneumatycznych pomostów, •  odkurzaczy do zbierania oleju i wody,
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Potwierdzenie VETTER (www.ratownictwo.com.pl)
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU