ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI  W ZAKRESIE OBSŁUGI, PRZEGLĄDÓW I SERWISU ELEKTROHYDRAULICZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO W   siedzibie   firmy      JUNKERS   System   GmbH   w   Gernlinden   w Niemczech    w    trakcie    wieloletniej    współpracy    odbyliśmy szereg   szkoleń   zakresie   obsługi,   prowadzenia   serwisu   oraz okresowych   przeglądów   elektro-hydraulicznego   sprzętu   dla służb ratowniczych, straży pożarnej, wojska i przemysłu. Szkolenia   obejmowały   teorię   i   praktykę   w   zakresie   obsługi   i serwisu: •  nożyc elektro-hydraulicznych, •  rozpieraczy elektro-hydraulicznych, •      elektro-hydraulicznych   narzędzi   typu   kombi   (połączenie nożyc i rozpieracza), •  specjalnych narzędzi elektro-hydraulicznych, •  systemów zasilania, •  oraz osprzętu.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Potwierdzenie JUNKERS System (www.ratownictwo.com.pl)
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI  W ZAKRESIE OBSŁUGI, PRZEGLĄDÓW I SERWISU ELEKTROHYDRAULICZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO   W    siedzibie    firmy        JUNKERS    System    GmbH    w Gernlinden    w    Niemczech    w    trakcie    wieloletniej współpracy    odbyliśmy    szereg    szkoleń    zakresie obsługi,    prowadzenia    serwisu    oraz    okresowych przeglądów    elektro-hydraulicznego    sprzętu    dla służb    ratowniczych,    straży    pożarnej,    wojska    i przemysłu. Szkolenia     obejmowały     teorię     i     praktykę     w zakresie obsługi i serwisu: •  nożyc elektro-hydraulicznych, •  rozpieraczy elektro-hydraulicznych, •        elektro-hydraulicznych    narzędzi    typu    kombi (połączenie nożyc i rozpieracza), •  specjalnych narzędzi elektro-hydraulicznych, •  systemów zasilania, •  oraz osprzętu.
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Potwierdzenie JUNKERS System (www.ratownictwo.com.pl)
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU