ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel. (+48) 601 41 38 22  |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

 Link to :   www.ratownictwo.com.pl     -     www.fobacon.online     -     www.fobacon.pl     -     www.soyer.info.pl     -     www.soyer.pro 

PL  |  EN  |  DE  |  RU 

COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
CERTYFIKAT KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI PNEUMATYCZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO  W   siedzibie   firmy   SAVATECH   d.o.o.   w   Kranj   w   Słowenii odbyliśmy     szkolenie     w     zakresie     obsługi     i     serwisu pneumatycznego   sprzętu   linii   EKO   dla   służb   ratowniczych, straży pożarnej i przemysłu. Szkolenia   obejmowały   teorię   i   praktykę   w   zakresie   obsługi   i serwisu m.in.:  •      korków   pneumatycznych   do   zamykania   i   do   pomiaru szczelności   rurociągów   oraz   pneumatycznych   pakerów   do uszczelniania i renowacji kanalizacji i rurociągów, •              wysokociśnieniowych       poduszek       podnoszących tradycyjnych   oraz   łączonych   stosowanych   w   ratownictwie drogowym oraz po katastrofach budowlanych,  •      pneumatycznego   sprzętu   ratowniczego   dla   ratownictwa wodnego,   pneumatycznych   pomostów,   zapór   pływających, czy noszy pneumatycznych, •      sprzętu   dla   ratownictwa   chemicznego   do   uszczelniania przecieków cystern, zbiorników i rurociągów, •  pneumatycznych namiotów i kabin do dekontaminacji,   •  dodatkowego osprzętu. 
COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Certificate Savatech Training SAVA EKO Products (www.ratownictwo.com.pl) COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - zgrzewanie śrub i nakrętek - www.srm-technology.eu
ratownictwo.com.pl
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile:  (+48)  601 41 38 22   |   Email:  compart (@) ratownictwo.com.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 601 41 38 22  |  Fax: (+48) 322 380680 | Email: compart(@)ratownictwo.com.pl

Link to :     ratownictwo.com.pl      -      fobacon.online      -      fobacon.pl   -  

www.soyer.info.pl     -     www.srm-technology.eu     -     www.soyer.pro 

PL   |   EN   |   DE   |   RU  

THE
CERTYFIKAT KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI PNEUMATYCZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO   W   siedzibie   firmy   SAVATECH   d.o.o.   w   Kranj   w   Słowenii odbyliśmy    szkolenie    w    zakresie    obsługi    i    serwisu pneumatycznego      sprzętu      linii      EKO      dla      służb ratowniczych, straży pożarnej i przemysłu. Szkolenia    obejmowały    teorię    i    praktykę    w    zakresie obsługi i serwisu m.in.: •      korków   pneumatycznych   do   zamykania   i   do   pomiaru szczelności   rurociągów   oraz   pneumatycznych   pakerów do uszczelniania i renowacji kanalizacji i rurociągów, •          wysokociśnieniowych     poduszek     podnoszących tradycyjnych       oraz       łączonych       stosowanych       w ratownictwie      drogowym      oraz      po      katastrofach budowlanych,  •          pneumatycznego     sprzętu     ratowniczego     dla ratownictwa    wodnego,    pneumatycznych    pomostów, zapór pływających, czy noszy pneumatycznych, •          sprzętu     dla     ratownictwa     chemicznego     do uszczelniania      przecieków      cystern,      zbiorników      i rurociągów, •            pneumatycznych      namiotów      i      kabin      do dekontaminacji,   •  dodatkowego osprzętu. 
COMPART Z.Dziembowski SRM Stud & Nut Welding (Heinz Soyer PL) - www.srm-technology.eu COMPART Zbigniew Dziembowski Centrum Sprzętu Ratowniczego - Certificate Savatech Training SAVA EKO Products (www.ratownictwo.com.pl)
NAWIGACJA - MENU NAWIGACJA - MENU